Pro základní funkčnost, zpříjemnění používání webu, analytické účely a v případě udělení souhlasu také pro účely cílení reklamy využíváme soubory cookies. Nastavení vlastních preferencí cookies můžete kdykoli upravit odkazem ve spodní části stránek.

Odmítnout vše můžete zde.

Zboží v AKCI

naše cena 17 000 Kč (700 EUR)
skladem
naše cena 1 499 Kč (62 EUR)
skladem

Kontakt

KAMNA KRBY PLCH
Kulířov 86
679 06 p. Jedovnice
tel: +420 777 638 400
napište nám

Nejprodávanější

naše cena 1 390 Kč (57 EUR)
skladem
naše cena 13 500 Kč (556 EUR)
skladem
naše cena 1 499 Kč (62 EUR)
skladem

Obchodní podmínky
OBCHODNÍ PODMÍNKY

 

 

 

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

 

- Námi uvedené obchodní podmínky vymezují vztahy mezi prodávajícím a kupujícím internetového obchodu WWW.KAMNAKRBYPLCH.CZ, které jsou pro obě strany závazné.

 

OBJEDNÁDNÍ ZBOŽÍ

 

- Objednávky lze zasílat prostřednictvím elektronické pošty, objednávkového formuláře E-SHPOPU na WWW.KAMNAKRBYPLCH.CZ, po vyplnění veškerých předepsaných údajů a náležitostí uvedených v objednávkovém formuláři. Objednávka je zároveň návrhem kupní smlouvy, kdy samotná kupní smlouva vzniká formálním potvrzením objednávky prodávajícím.

 

- Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky - množství zboží, výše ceny, náklady na přepravu, vzdálenosti a podobně, žádat kupujícího o autorizaci objednávky vhodným způsobem jako například písemně nebo telefonicky. Objednávka se považuje za neplatnou v případě, že kupující tuto autorizaci požadovaným způsobem provést odmítne. Prodávající si také vyhrazuje právo zrušení objednávky v případě chyby při typování ceny.

 

- Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud kupující opakovaně nesplní svůj závazek odebrat zboží a zaplatit cenu.

 

- Vyplněním registračního formuláře, či závazné objednávky internetového obchodu kupující dává souhlas WWW.KAMNAKRBYPLCH.CZ ke shromaždování a archivování osobních údajů a jeho nákupech

 

- Od potvrzení objednávky prodávajícím začíná dodací lhůta.

 

CENY A PLATBY

 

- Ceny uvedené na webových stránkách WWW.KAMNAKRBYPLCH.CZ jsou platné v okamžiku objednání. Kupní cena bude považována za uhrazenou teprve po připsání celé kupní ceny za samostatnou část dodávky na účet prodávajícího nebo uhrazením celé částky v hotovosti při převzetí nebo řidiči. Faktura vystavená na základě kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím slouží zároveň i jako daňový doklad a dodací list. Kupující může zboží převzít zásadně až po jeho úplném uhrazení, pokud není toto dohodnuto jinak.

 

- V případě, kdy kupující provede úhradu předem a prodávající není schopen zajistit dodání vybraného zboží, prodávající neprodleně vrátí plnění, zálohu zákazníkovi dohodnutým způsobem. Lhůta je závislá na způsobu vrácení (převodem, poštovním převodem).

 

- Cena dopravy po celé České Republiky je určena pro zoží menších rozměrů a váhy (kouřovody, krbové nářadí, příslušenství, atd..) pro zboží do váhy 200kg a pro zboží do váhy nad 200kg

 

ZÁRUKA

 

- Záruku na prodávané zboží prodávající poskytuje dle obecně závazných právních předpisů po dobu uvedenou v záručním listě. Záruční doba na produkty všech značek 24 měsíců, pokud není uvedeno jinak.

 

- Záruka se vztahuje na výrobní vady výrobků nebo jiné vady, které nebyly způsobeny neodborným nebo nešetrným zacházením, použitím výrobku v rozporu s jeho účelem nebo návodem k obsluze, mechanickým poškozením nebo opotřebením, živelnými pohromami.

 

VRÁCENÍ ZBOŽÍ

 

- Spotřebitel má právo podle Občanského zákoníku č. 40/1964 sbírky v aktuálním znění ustanovení § 53 odst. 7 a 10 odstoupit od smlouvy do 14-ti dnů od převzetí zboží. Pokud se tak rozhodne, musí nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebování poslat zpět v uvedené lhůtě (určující je datum odeslání). Před odesláním na naší adresu prosíme o zaslání emailem formálního odstoupení od kupní smlouvy s uvedením čísla objednávky. Prosíme také o uvedení případného důvodu (není zákonem vyžadováno a ani není námi jeho uvedení podmiňováno pro vrácení prostředků za cenu zboží) - pomůžete však nám tak zkvalitnit naše služby. Děkujeme.

 

- Po obdržení vráceného zboží budou peníze za zboží, mimo dopravného a manipulačních poplatků, zaslány na adresu kupujícího nebo převodem na účet kupujícího a to nejpozději do 10-ti pracovních dnů po obdržení podepsaného dobropisu, který je na adresu kupujícího odeslán neprodleně po fyzickém obdržení a překontrolování zboží. Zaslání zpět na dobírku není možné a všechny takovéto zásilky jsou ihned odmítnuty a vráceny zpět odesílateli.

 

- Kupující má právo stornovat objednávku bez udání důvodu kdykoliv před jejím závazným potvrzením. Po závazném potvrzení objednávky jen v případě, že prodávající nesplní podmínky dodání. V případě stornování potvrzené objednávky je kupující povinen uhradit prodávajícímu škodu vzniklou tímto jednáním. Prodávající uplatní právo na nutné náklady, zejména v případě nákupu zboží "na objednávku", které bylo nutné na přání zákazníka obstarat nebo v případě, že v souvislosti se zajištěním zboží došlo již k vynaložení prokazatelných nákladů, jako zbytečná doprava atd.

 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 

- Tyto obchodní podmínky platí v tom rozsahu a znění, které je uvedeno na internetových stránkách prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky.

 

- Odesláním elektronické objednávky stvrzuje kupující prodávajícímu, že akceptuje výši ceny za objednané zboží včetně případných expedičních a dopravních nákladů a veškeré obchodní podmínky a ustanovení ve znění platném v momentě učinění a odeslání objednávky.

 

- Odeslanou objednávkou je kupující po dobu stanovenou k dodání zboží vázán. Účastníci se výslovně ve smyslu ustanovení § 262, odstavce 1 Obchodního zákoníku dohodli, že není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak, řídí se jejich práva a povinnosti Obchodním zákoníkem, zejména jeho ustanovením § 409 a následujícím.

 

DODACÍ PODMÍNKY:

 

1. DODACÍ LHŮTA

 

- Dodací lhůta začíná dnem obdržení závazné objednávky za podmínky obdržení všech podkladů nutných pro její včasné vyřízení. Prodávající si vyhrazuje dodací lhůtu 1-2 týdnů z důvodu široké variability. Výrobky které jsou skladem je dodací lhůta 1 týden. Nedodá-li prodávající zboží ve stanovené lhůtě, oznámí toto prodávající kupujícímu a zároveň ho bude informovat o předběžném termínu dodání jiném nebo nabídne výrobek jiný, srovnatelný s původním. V tomto případě si však musí prodávající vyžádat odsouhlasení.

 

2. DODÁVKA ZBOŽÍ

 

- Prodávající bude informovat kupujícího o dodávce zboží telefonicky, nebo emailem před dodáním zboží.

 

- Kupující je povinen zajistit si dostatečný počet osob na složení objednaného zboží, zboží řádně převzít, zkontrolovat neporušenost obalů, počet balíků a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit odpovědné osobě (řidič). Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že zásilka splňovala všechny podmínky a náležitosti výše uvedené a na pozdější reklamaci o porušenosti obalu zásilky nebude brán zřetel. Faktura slouží zároveň i jako daňový doklad.

 

- Kupující je povinen dodané zboží bez odkladu prohlédnout a v případě nekompletnosti zboží nahlásit do 5 pracovních dnů ode dne doručení. Pozdější reklamace nebudou vyřízeny.

 

- Nebude-li kupující schopen dané zboží převzít ve stanoveném termínu, musí neprodleně informovat prodávajícího, nejpozději však do 24 h po sdělení termínu dodávky (z důvodu plánování tras, vytíženosti auta apod.).

 

- Odmítne-li kupující převzít zboží při dodávce, nebude-li k zastižení na kontaktní adrese bude prodávající požadovat náklady spojené s dodáním zboží.

 

3. DOPLŇKOVÁ USTANOVENÍ (VYNÁŠKA + MONTÁŽ)

 

- Zboží je doručeno před dům kupujícího s ohledem na dostupnosti vozu. Řidič zpravidla jezdí bez závozníka, proto není schopen zboží stěhovat po domech či patrech. Naše firma je schopna zajistit připadnou vynášku zboží s ohledem na vytíženost kapacit.

 

- Služba vynáška, či montáž je služba doplňková. Za montáž se účtuje 10% z ceny výrobku při montáží zboží u kupujcího.

 

- Objednávka montáže a vynášky je závazná, bude-li tato služba odmítnuta při dovozu zboží, bude prodávající požadovat po kupujícím náklady spojené s odmítnutím.

 

REKLAMAČNÍ ŘÁD

 

1. POVINNOSTI KUPUJÍCÍHO

 

- Kupující je povinen dodané zboží bezprostředně po dodání prohlédnout a případné zjištěné závady nahlásit v co nejkratším termínu prodávajícímu. Nekompletnosti zboží nahlásit do 5 pracovních dnů ode dne doručení, pozdější reklamace nebudou vyřízeny.

 

2. POVINNOSTI PRODÁVAJCÍHO

 

- O reklamaci prodávající rozhodne nejpozději do 3 pracovních dnů od doručení reklamovaného zboží.

 

- Kupující bude vyrozuměn formou elektronické pošty, pokud se obě strany nedohodly jinak.

 

- Reklamace bude vyřízena v co nejdříve možném termínu ke spokojenosti zákazníka, nejpozději však do 30 dnů od uplatnění reklamace, pokud se obě strany nedohodnou jinak.

 

- Nebude-li schopen prodávající dodržet zákonnou lhůtu bude včas informovat kupujícího k individuálnímu řešení reklamace.

 

3. ZPŮSOB VYŘÍZENÍ REKLAMACE

 

REKLAMACI JE MOŽNO PODAT TĚMITO ZPŮSOBY:

 

- doporučeným dopisem na adresu prodávajícího

- osobně na reklamačním oddělení

 

KUPUJÍCÍ JE POVINEM UVÉST:

 

- číslo objednávky

- doklad o vlastnictví zboží (kopie faktury)

- výstižný popis závad zboží a jejich projevů (pokud máte možnost, přiložte fotografii)

 

4. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

 

- záruční doba je 24 měsíců u všech výrobků, pokud není uvedeno jinak.

- Záruka se prodlužuje o dobu, po kterou byl výrobek v záruční opravě. V případě výměny výrobku se záruka neprodlužuje a zákazníkovi bude vystaven nový záruční list. Případná další reklamace se bude uplatňovat na základě tohoto nového záručního listu.

 

NÁROD NA UPLATNĚNÍ ZÁRUKY ZANIKÁ:

 

- Poškozením zboží při manipulaci.

- Neodbornou instalací, zacházením či obsluhou, použitím, které jsou v rozporu s návodem k obsluze.

- Používáním v podmínkách, které neodpovídají svými parametry uvedenými v dokumentaci.

- Zboží bylo poškozeno živly.

- Zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci.

 

ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ

 

- Tento reklamační řád byl zpracován v souladu s Občanským zákoníkem a vztahuje se na zboží, u kterého byla reklamace uplatněna v záruční době. Ke každému zboží je přikládána faktura s dodacím listem, který slouží i jako záruční list. Souhlas se záručními podmínkami stvrzuje zákazník podpisem dodacího listu při převzetí zboží. Pokud si zboží neodebírá osobně, tak se rozumí převzetím zboží okamžik, kdy zboží přebírá od dopravce. Pokud kupující zjistí jakýkoliv rozdíl mezi tím, co je v dodacím listu a skutečně dodaným zbožím (například v druhu nebo množství) a nebo pokud s dodávkou neobdrží správně vyplněný dodací list, je povinen ihned, nejpozději však do tří dnů, podat písemnou či emailovou zprávu prodávajícímu, který vyhotovil fakturu. Pokud tak neučiní, tak mu hrozí, že na pozdější případnou reklamaci nebude brán zřetel.

 

- Reklamace bude vyřízena v souladu s paragrafem 19 Zákona o ochraně spotřebitele.

 

PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

Internetový obchod WWW.KAMNAKRBYPLCH.CZ si vysoce považuje důvěry svých zákazníků, je proto samozřejmostí, že veškeré Vaše osobní údaje považujeme za soukromé a důvěrné a uchováváme je v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb., v platném znění. Zákazník uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v naší databázi po úspěšném splnění smlouvy a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Zákazník má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům.

 

Tyto údaje jsou bezpečně uloženy na našich chráněných serverech a samozřejmě se zavazujeme je neposkytnout třetím osobám. Jedinou výjimkou jsou externí dopravní služby, případně finanční instituce poskytující splátkový prodej, a to pouze tehdy, je-li to nezbytně nutné pro doručení zboží zákazníkovi. Osobní informace jsou jim ovšem sděleny jen v minimálním, pro uskutečnění smlouvy, nutném rozsahu.

 

KAMNA KRBY PLCH

 

Obchodní, dodací, reklamační podmínky a prohlášení o ochraně osobních údajů je platné od 1.1.2012.